ALNETA

Kompiuteriai ir apskaitos programos
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Pagrindinis meniu

 

 

Buhalterinės apskaitos programa "Rivilė GAMA" - tai sistema, apimanti buhalterinę, finansinę, klientų (CRM) ir verslo valdymo apskaitą. Ji turi įprastas grafinės Windows terpės "interfeiso" galimybes, o Kliento/Serverio (Client/Server-SQL) technologija bei tranzakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą. 

Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa 
"Rivilė GAMA" pritaikyta Lietuvos vartotojui.

Programa 
"Rivilė GAMA" yra daugiavartotojiška sistema, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus. Mūsų apskaitos programa turi modulinę struktūrą, todėl klientas gali įsigyti tik tuos modulius, kurie jam reikalingi ir tik tiek, kiek jų reikia, t.y. rasti sau geriausią ir pigiausią sprendimą.

Sistemoje 
"Rivilė GAMA" galima matyti įmonės (visos įmonės, įmonės padalinio, kaštų centro, objekto) balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri ir suformavo įrašą įmonės balanse (didžiojoje knygoje), t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai. 

Buhalterinės apskaitos programoje 
"Rivilė GAMA" veikia vieningas sutarčių valdymo mechanizmas.

Buhalterinės apskaitos ir klientų (CRM) bei verslo valdymo programoje
"Rivilė GAMA" vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija. 

Buhalterinės apskaitos sistema 
"Rivilė GAMA" yra suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei P.O.S.-us, turi "pardavimo taškų" modulį, kuris kartu su fiskaliniu bloku bei čekių spausdintuvu gali atlikti kasos aparato funkciją ir visas operacijas eksportuoti į sistemą "Rivilė GAMA" "Pardavimo taškų" modulis pritaikytas darbui vaistinėse (kompensuojamų vaistų pardavimo įpatumai).

Prie apskaitos programos 
"Rivilė GAMA" gali jungtis brūkšninių kodų skaitytuvai, taip pat nešiojami brūkšninių kodų skaitytuvai-kaupikliai.

Apskaitos sistemoje 
"Rivilė GAMA" galima apriboti vartotojo veiksmus, panaudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą bei vidinį administravimą.

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programoje 
"Rivilė GAMA" yra vidinis ataskaitų generatorius, todėl ataskaitas galima nesunkiai kurti arba keisti. Prie ataskaitų galima prijungti papildomas programas ir tuo būdu labai praplėsti ataskaitų bei jose gaunamų duomenų spektrą. Sistema leidžia ataskaitas formuoti į MS Exel formatą (lenteles arba grafikus) bei į MS Word dokumentus.

Darbui tarp nutolusių (nesujungtų lokaliu kompiuteriniu tinklu) darbo vietų ar filialų yra skirtas specialus duomenų (operacijų) apsikeitimo būdas - tarpfilialinis ryšys. Ryšiui panaudotas SQL replikavimo mechanizmas. Daliniam informacijos apsikeitimui galima naudoti sistemos 
"Rivilė GAMA" galimybę eksportuoti operacijas į tarpines bylas ir iš jų importuoti operacijas kitoje vietoje.

Sistemoje 
"Rivilė GAMA" prekėms galima laisvai pasirinkti keletą matavimo vienetų, t.y. pirkti, parduoti, perduoti galima bet kokiais matavimo vienetais, tarp kurių aprašomi tarpusavio santykiai.

Buhalterinės apskaitos programos "Rivilė GAMA" demonstracinę versiją galima atsisiųsti iš čia .
Buhalterinės apskaitos programos "Rivilė GAMA" techniniai reikalavimai (darbo vietai ir serveriui, jei pastarasis naudojamas) yra čia .